0 Product(en) Totaal: € 0,00
Het winkelmandje is op dit moment leeg. U kunt producten toevoegen door te klikken op de gerechten van de menukaart.!

Algemene Voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de deze website accepteert u het aanbod van Klavertje (4) Vier, welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Klavertje (4) Vier. Klavertje (4) Vier zal uw bestelling bij u afleveren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook gericht te worden via onze contact pagina. Betalingen die via de website worden gedaan worden gedaan aan Multisafepay B.V., welke op haar beurt zorg zal dragen voor het storten van de betaling naar Klavertje (4) Vier.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Klavertje (4) Vier persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.

1.3 Klavertje (4) Vier zal uw persoonsgegevens vervreemden aan derden.

2. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling gelden soms bezorgkosten die worden aangegeven tijdens het bestellen. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 15 minuten voor sluitingstijd.

2.3 Op promotionele acties kan een meerprijs worden berekend voor bodem, grootte en/ of ingrediënten.

2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen 45 minuten op het door u gewenste adres af te leveren, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen.

2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

3. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan Klavertje (4) Vier achteraf niet gehouden worden te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Klavertje (4) Vier is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken.

4. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op onze site. Indien de online betaalmethode niet beschikbaar is of u wilt uw bestelling bij voorkeur bij aflevering betalen dan kunt u uiteraard ook betalen aan de bezorger.

5. Rechten van intellectuele eigendom

Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Klavertje (4) Vier en aan haar leveranciers.

6. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Klavertje (4) Vier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

6.2 De aansprakelijkheid van Klavertje (4) Vier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

6.3 De aansprakelijkheid van Klavertje (4) Vier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

6.4 De in artikel 12.1 tot en met 12.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Klavertje (4) Vier.

7 Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen.  

8. Toepasselijk recht

De overeenkomsten tussen Klavertje (4) Vier en u worden beheerst door Nederlands recht.

Contact Info

Klavertje (4) Vier
Zeestraat 1
2681 CK Monster

0174 - 244 270

E-mail Contact info@klavertje4monster.nl

Account

DOWNLOAD ONZE GRATIS APP

Bezorgtijden

Maandag: Gesloten
Dinsdag: 16.00 - 22.00
Woensdag: 16.00 - 22.00
Donderdag: 16.00 - 22.00
Vrijdag: 16.00 - 22.00
Zaterdag: 16.00 - 22.00
Zondag: 16.00 - 22.00

Bezorggebied

Postcodes: 2291 2292 2295
2551 2552 2553 2554 2555
2671 2672 2673 2675 2676
2678 2681 2684 2685 2691
2692 2693 2694 3151

Copyright © Klavertje (4) Vier Monster 2002 - 2020   Powered by BSA-POS

Mobiele en Tablet versie